På årsmøtet i Holmsbu vel 23. mai 2024 ble det stilt spørsmål om medlemstall i vellet de siste årene.
I diagrammet ser dere kontingentinntektene fra og med 2014 til og med 2023.
2016 var året med høyest inntekt/antall, da en spesiell sak ble behandlet og skapte mye engasjement.

Helt tilbake fra 2011 har tallet på medlemmer ellers variert mellom 150 og og 192. Fordelingen fastboende/fritidsboende har jevnt over ligget på 60/40 %.
Pr. 4.juni 2024 har vi 177 medlemmer.

Som dere ser av diagrammet har inntektene vært forholdsvis stabile. Det betyr også at medlemsantallet ikke har variert mye.
(kontingentene ble økt med kr. 25,- fra og med 2018)

Dette til informasjon.

Styret i Holmsbu vel
Holmsbu 4.juni 2024.