Årets Holmsbudag avholdes lørdag 31. august, og vi fyller opp med aktiviteter, underholdning, boder og stands.
Vi ønsker oss aktører innen kunst, kultur, mat, håndverk, lokale næringsdrivende osv.
Mange har allerede meldt seg på med boder/stand.

Selv om det er en stund frem i tid, håper vi at dere som ønsker å delta, men som ikke allerede har meldt dere på, gjør det.
Ønsket vårt er at Holmsbudagen skal bli en hyggelig tradisjon.

Påmelding kan skje til mail: post@holmsbuvel.no eller til Inger Victor på tlf.: 916 36 337.
Vi ønsker publikum, nye og «gamle» aktører velkommen!