Aksjon 17.07.21

Holmsbu Vel ble stiftet i 1945, og har i alle år vært en aktiv medspiller i lokalsamfunnet. Hovedoppgaven har alltid vært å bidra til at Holmsbu er et trivelig sted både for fastboende, sommerboende og besøkende, og å fremme beboernes interesser overfor kommunen.

Rosekomiteen vår sørger for at bedene rundt havna er vakre og full av roser om sommeren.

Arrangementskomiteen står for 17. mai-markeringen og tenning av julegrana, og inviterer til velfest på vårparten og Holmsbudagen på sensommeren.

Kunstgruppa står bak de fine skulpturene som har kommet på plass i nærmiljøet.

En egen gruppe har ansvar for Slippen i bugta, samt badeflåten samme sted.


Vellet arbeider for å sikre og merke friområdene i Holmsbu og forbedre trafikk- og parkeringsforholdene – blant mye annet. Ikke minst jobbes det mye med høringsuttalelser i forbindelse med aktuelle utbyggings- og reguleringsplaner.

Er du ikke allerede medlem ønsker vi deg hjertelig velkommen!

Kontingenten er kr. 250,- for fastboende familier/fritidsboliger, og kr. 150,- for fastboende enkeltmedlemmer.

Ønsker du/dere å bli medlemmer gi beskjed på epost til post@holmsbuvel.no