Vi inviterer til årets vår-dugnad torsdag 25. april, kl. 17.00 – 19.00

Ta med spader, river, raker, trillebår og annet hageutstyr. Vi rydder strender, koster, luker plukker søppel og maler.

Oppmøte utenfor Holmsbu Handel, enkel bevertning ved dugnadslutt!