Årsmøtet ble avholdt torsdag 11. mai 2023 med 31 stemmeberettigede tilstede.

Bildet viser oversikt over det nye styret som ble stemt inn iht. valgkomiteens innstilling.