Holmsbu Vel

Velkommen!

Dame på vei til stranden - Skule Vaksvik Holmsbu Vel ble stiftet i 1945, og har i alle år vært en aktiv medspiller i lokalsamfunnet. Hovedoppgaven har alltid vært å bidra til at Holmsbu er et trivelig sted både for fastboende og besøkende, og å fremme beboernes interesser overfor kommunen.

Rosekomiteen vår sørger for at bedene rundt havna er vakre og full av roser om sommeren. Arrangementskomiteen står for 17. mai-markeringen og tenning av julegrana, og inviterer til velfest på vårparten. Vellet arbeider for å sikre og merke friområdene i Holmsbu og forbedre parkeringsforholdene - blant mye annet.

Er du ikke allerede medlem ønsker vi deg hjertelig velkommen!

(Bilde: "Dame på vei til stranden - Skule Vaksvik" fotografert av Ellen Gullerud)

Sist oppdatert: 26.05.23

Referat fra styremøte 22.05.23

Referatet fra det nye styrets første styremøte kan leses HER.

Kontaktinformasjon finner dere på Info-siden.


Årsmøte 2023

Styreliste

Årsmøtet ble avholdt torsdag 11. mai 2023 med 31 stemmeberettigede tilstede.

Protokollen fra møtet (i pdf-format) kan leses/lastes ned HER.

Bildet viser oversikt over det nye styret som ble stemt inn iht. valgkomiteens innstilling.
(Kontaktlisten vil bli oppdatert snart)


Kunstlotteri 2023

Lysløypa

Vi inviterer til et nytt kunstlotteri, til inntekt for skulpturparken.
Gevinsten er en modell til skulpturen "Gravid kvinne", laget av Agnes Volent

Loddene koster kr. 100,- og både modellen og loddboken befinner seg i Holmsbu Handel
(Betal og skriv opp navn og telefon-nummer i loddboken)

Lodd kan også kjøpes med VIPPS til 710034, eller med overføring til konto 1506.69.56765,
med angivelse av navn og telefon-nummer i betalingen.

Trekning vil finne sted på Holmsbudagen neste år (dato ikke bestemt)

Kontakt: Ellen Gullerud på mobil: 482 01 500 / E-post: gulliss@online.no


Hjertestartere i Holmsbu

Hjertestarter på Turistkontoret

Takket være damene i Holmsbu og Rødtangen Røde Kors har vi nå hele to hjertestartere i Holmsbu.
Den første henger nå ute på Turistkontoret, og er dermed lett tilgjengelig hele døgnet.
Den andre befinner seg inne på Café Juno.

Vi håpe vel alle at det blir minst mulig bruk for dem, men i gitte situasjoner kan det være
livreddende å vite hvor de befinner seg, så informer gjerne familie, venner og bekjente.


Folkemøte + Årsmøte

Folkemøte 2023

Holmsbu vel vil, tradisjonen tro, arrangere et folkemøte i forkant av kommunevalget til høsten.
Møtet avholdes 28. august kl 19.00 på Badehotellet.

Vi i styret i vellet oppfordrer alle fastboende og fritidsboende i Holmsbu å tenke gjennom viktige saker som dere vil at vi skal ta opp med politikerne. De vil så få en liste i forkant, slik at de kan forberede sakene.

Det skal også arrangeres et årsmøte i mai.
Før dette må valgkomiteen ha klar kandidater til nye styremedlemmer og evt. nye medlemmer i komiteene.
Vi oppfordrer alle til å være positive til å ta et verv når dere blir spurt,
evt. melde dere frivillig til komiteer. Da har dere muligheten til å påvirke utviklingen i Holmsbu.

Kontakt: Ellen Gullerud på mobil: 482 01 500 / E-post: gulliss@online.no


Oppgradering av lysløypa

Sparebankstiftelsen DnB - støtte på kr. 100.000,-

Som tidligere publisert i dokumenter og media har vi i samarbeid med Holmsbu IF gjennomført en større oppgradering av lysløypa i Holmsbu.
Og det er med stor takk og glede vi nå kan dele denne bekreftelsen på at Sparebankstiftelsen DnB innvilget oss støtte på kr. 100.000,-

Se informasjon og video HER


.

Kommuneplanen - Høringsutspill

Parti av Støaveien - Thorvald Eriksen - 1920

Våre høringsutspill til Kommuneplanens Arealdel er sendt inn,
og kan leses (inkl. relevante vedlegg) HER.

NB: Viktig:

En arbeidsgruppe utarbeidet i sommer et stort dokument som var høringssvar til kommuneplanen, arealdelen.
Gruppen besto av styreleder i Holmsbu, samt skriveføre og arbeidsomme representanter i Holmsbu,
engasjert av Holmsbu vel.

Dette var et omfattende dokument bestående av mange elementer. Dette ble sent fra oss innen fristen i sommer.
Sist fredag kom det fram at de behandlende politikere i Asker kommune ikke hadde mottatt dokumentet.
Forklaringen fra administrasjonen var at de hadde mottatt et annet dokument, også i Holmsbu vels navn.
Vårt dokument ble derfor «utelatt». Dette ble omtalt som en saksbehandlingsfeil fra kommunens side.

Og dette er viktig: ingen innspill av noen art må sendes til noen i Holmsbu vel sitt navn, det er det bare styret som skal gjøre.


Kommuneplanen

Kommuneplanen arealdel

Kommuneplanens arealdel har vært til første gangs behandling,
og ligger nå ute på høring, med 4. juni som frist for innspill.

Se hele planen, tidsplan og relevant linker HER


Veier og trafikk

La Holmsbu leve

Vi har sendt nytt brev til våre politikere der vi igjen tar opp utfordringene
med trafikken gjennom Holmsbu og ut til Rødtangen, og behovet for ny vei.

Brevet i PDF-format


Utbygging på Rødtangen

Utbygging på Rødtangen

Oppdatert:
4. juni sendte vi et brev til politikerne med en sterk anmonding om å utsette behandlingen av saken i påvente av en nødvendig utredning av trafikksituasjonen og behovet for ny vei.

Vårt brev til politikerne 4. juni 2021 (pdf)

Asker kommune vurderer å godkjenne planer om bygging av 22 helårsboliger og 41 hytter på Rødtangen. Dette er i tillegg til fra tidligere planlagte 125 boliger og fritidsboliger. Til sammen er det en plan for 250 hytter og boliger.

Tidliger har alle politikere i Hurum og Asker lovet at det ikke skal bygges noe av betydning på Rødtangen uten at det først bygges ny veitrase dit. Det vil si at all trafikk skal gå utenom Holmsbu sentrum. Det har tidligere blitt lagt fram flere forslag til veitraseer, kommunen og Holmsbu Vel har vært enig om den beste løsningen.
Ved å legge saken om utbygging frem for politikere, har vi fått to svar. Et fra Martin Berthilsen SV, som sier at SV står ved sitt løfte, og et fra AP´s Ivar Granum, som sier at de mest sannsynlig vil slutte seg til forslaget. Vi oppfatter dette som løftebrudd, et rent svik mot innbyggerne i Holmsbu.

Saken skal legges frem i formannskapsmøte 8. Juni og i kommunestyremøte 15. Juni.

Vi kan bare forestille oss den økte trafikken i Holmsbu sentrum som en utbygging uten ny vei vil medføre. Ikke minst i anleggsperioden. Holmsbu sentrum og Støaveien er trange og trafikkfarlige nok som de er. Dette betyr nærmest en rasering av Holmsbu sentrum.
Vi i Holmsbu må stå sammen og reagere på politikere som ikke står ved løftene sine. Vil vil lage underskriftskampanjer og annet for å gjøre det vi kan for å hindre denne utbyggingen. Det er viktig å påpeke at Holmsbu Vel har vært positive til utbygging, men da under forutsetning av ny vei. Om nødvendig lenker vi oss fast.

Bli gjerne med i vår "aksjonsgruppe" på Facebook.

Relevante dokumenter:

Foreslått utbygging på Rødtangen (pdf)

Fra årsmøtet i Holmsbu Vel - 2017 (pdf)

Høringssvar fra Holmsbu Vel - 2019 (pdf)

Ellen Gullerud
Styreleder i Holmsbu Vel


BiblioBua

BiblioBua - Byttebok i Holmsbu

Nyeste tilskudd til lokalmiljøet finner dere nå i den gamle "telefonbua" på torget.
Her finner dere nå et velfylt bokskap med "byttebøker" - sett inn en bok og lån med deg en annen.

Og trenger du lesestoff til en kort eller lang busstur, en avslappet stund på nærmeste benk eller en tur på stranda finner du sikkert noe som kan passe.

Tilbudet har fått navnet BiblioBua, og vi håper noen kan tenke seg å hjelpe til med å lage et fint skilt, og da gjerne noe som passer inn med Holmsbuskiltet som allerede er på plass.

Og skulle noen ha en passende stol og/eller et lite bord til overs tar vi gjerne i mot det også. (ting som tåler å stå utendørs).

Til slutt håper vi alle tar hensyn og bidrar til å holde det ryddig, slik at dette fortsetter å være et positivt tilskudd.


Brannvern

Brannhydrant i Holmsbu

I løpet av fjoråret ble brannvernet i Holmsbu forbedret ved montering av flere hydranter.
Hittil finnes de i Thomasløkka, Bugta og Storgata (utenfor Brdr. Jensen).

Dette kom som resultat av et eget prosjekt i kommunen, kombinert med påtrykk fra Holmsbu vel.


Grasrotandelen

Holmsbu Vel er registrert som "Grasrotmottaker" hos Norsk Tipping, så hvis du har lyst til å bidra med å øke vårt tilskudd fra samme selskap kan du enkelt gjøre dette uansett om du spiller på mobil, på nett eller hos kommisjonær. Vårt Grasrotnummer/foretaksnummer som må benyttes er: 888872302


Vis hensyn!


Vis hensyn