Holmsbu Vel

Velkommen!

Bente Barbare Sunde Holmsbu Vel ble stiftet i 1945, og har i alle år vært en aktiv medspiller i lokalsamfunnet. Hovedoppgaven har alltid vært å bidra til at Holmsbu er et trivelig sted både for fastboende og besøkende, og å fremme beboernes interesser overfor kommunen.

Rosekomiteen vår sørger for at bedene rundt havna er vakre og full av roser om sommeren. Arrangementskomiteen står for 17. mai-markeringen og tenning av julegrana, og inviterer til velfest på vårparten. Vellet arbeider for å sikre og merke friområdene i Holmsbu og forbedre parkeringsforholdene - blant mye annet.

I 2016 var 121 fastboende (86 familier og 35 enkeltpersoner), 41 fritidsboende og 30 med båtopplag ved Slippen medlem i Vellet.
Er du ikke allerede medlem ønsker vi deg hjertelig velkommen!

(sist oppdatert: 20.11.18)

Julegrantenning 2018


Jul i Holmsbu

Søndag 2. desember er dagen for tenning av årets juletre på torget.
Tenning av juletreet fulgt av gang rundt treet
Holmsbu Selskaps Orkester spiller og Askerkoret Mellomstemt synger
Og kanskje kommer Nissen også i år, med poser til de minste.
Tidligere på dagen blir det stort julemarked i regi av Linda's Lykke.


Årsmøte 2018


Årsmøtet ble avholdt på Holmsbu Badehotell torsdag 24. mai - kl 19.00
Det var brukbart oppmøte (28 stemmeberettigede) og god stemning.
Regnskap og årsmelding ble godkjent, ett innkommet forslag ble vedtatt mens det andre ble nedstemt.
Valgkomiteens innstilling til styre og komiteer ble vedtatt.
Se ellers følgende linker for årsmeldingen og protokollen fra årsmøtet

Årsmelding 2017-2018

Protokoll fra årsmøtet 2018


Brannvern

Brannhydrant i Holmsbu

I løpet av fjoråret ble brannvernet i Holmsbu forbedret ved montering av flere hydranter.
Hittil finnes de i Thomasløkka, Bugta og Storgata (utenfor Brdr. Jensen).

Dette kom som resultat av et eget prosjekt i kommunen, kombinert med påtrykk fra Holmsbu vel.


Grasrotandelen

Holmsbu Vel er registrert som "Grasrotmottaker" hos Norsk Tipping, så hvis du har lyst til å bidra med å øke vårt tilskudd fra samme selskap kan du enkelt gjøre dette uansett om du spiller på mobil, på nett eller hos kommisjonær. Vårt Grasrotnummer/foretaksnummer som må benyttes er: 888872302


Vis hensyn!

Vis hensyn