Holmsbu Vel

Velkommen!

Dame på vei til stranden - Skule Vaksvik Holmsbu Vel ble stiftet i 1945, og har i alle år vært en aktiv medspiller i lokalsamfunnet. Hovedoppgaven har alltid vært å bidra til at Holmsbu er et trivelig sted både for fastboende og besøkende, og å fremme beboernes interesser overfor kommunen.

Rosekomiteen vår sørger for at bedene rundt havna er vakre og full av roser om sommeren. Arrangementskomiteen står for 17. mai-markeringen og tenning av julegrana, og inviterer til velfest på vårparten. Vellet arbeider for å sikre og merke friområdene i Holmsbu og forbedre parkeringsforholdene - blant mye annet.

Er du ikke allerede medlem ønsker vi deg hjertelig velkommen!

(Bilde: "Dame på vei til stranden - Skule Vaksvik" fotografert av Ellen Gullerud)

Sist oppdatert: 16.08.22

Høstfest 2022

MHøstfest 2022

Vi inviterer til årets Høstfest på Badehotellet, med nydelig mat, loddsalg med flotte premier – og RoSti spiller opp til dans.

Lørdag 5. november – kl. 19.30

Påmeldingslister henger i Holmsbu Handel, men påmelding kan også gjøres pr. telefon til:
Inger Viktor: 916 36 337
Marianne Andresen: 934 23 011

Påmeldingsfristen er 16. oktober 2022 (pris kr. 300,- pr. person)


Holmsbudagen

Holmbu Vel 75 år

Lørdag 27. august inviterer Holmsbu Vel til eget 75 års jubileum.
Torget fylles med markedsboder, og det vil være en rekke aktiviteter for alle aldre rundt om i Holmsbu.
Tid: Kl. 10.00 -17.00

Agenda og deltagere.

Holmsbudagen - AgendaDet vil være begrenset adkomst for biler, parkeringsplassen på torget vil være stengt for normal trafikk og siste bussholdeplass for Holmsbu denne dagen vil være ved kirken.

Det vil også bli holdt auksjon til inntekt for Kunstgruppa (og skulpturparken).

barnevogn

Har dere en eller annen fin, intakt eller rar gjenstand dere ikke har bruk for lenger så ta kontakt med:
Klaus Nærø, Holmsbubakken 22 – 907 36 064


Oppgradering av lysløypa

Sparebankstiftelsen DnB - støtte på kr. 100.000,-

Som tidligere publisert i dokumenter og media har vi i samarbeid med Holmsbu IF planer om en større oppgradering av lysløypa i Holmsbu.
Og det er med stor takk og glede vi nå kan dele denne bekreftelsen på at Sparebankstiftelsen DnB har innvilget oss støtte på kr. 100.000,-

Se informasjon og video HER


.

Kommuneplanen - Høringsutspill

Parti av Støaveien - Thorvald Eriksen - 1920

Våre høringsutspill til Kommuneplanens Arealdel er sendt inn,
og kan leses (inkl. relevante vedlegg) HER


.

Årsmøte 2022

Kunstner: Solbjørg Wold

Oppdatering:

Dokumenter fra avholdt årsmøte:

Protokoll fra årsmøtet

Mottatte forslag behandlet

Justerte Vedtekter


Styret innkaller herved til årsmøte i Holmsbu Vel.
Årsmøtet avholdes torsdag 19.05.2022 kl 19.00, og som tidligere år, på Badehotellet i Holmsbu.

Saker som et medlem ønsker skal tas opp på årsmøtet, må sendes styret skriftlig senest 05.05.2022.
OBS! Saker som er meldt inn til tidligere årsmøter, og som ikke er blitt behandlet grunnet pandemien, bes levert inn påny. Saker bes sendt helst via epost til leder, Ellen Gullerud, epostadresse; gulliss@online.no

Stemme- og forslagsrett er tapt hvis kontingent ikke er betalt.

Innkomne saker vil bli publisert her på hjemmesiden senest 12.05.2022

Relevante dokumenter er sendt som vedlegg i epost til registrerte medlemmer,
men kan også lastes ned via følgende linker:

Innkalling

Dagsorden

Årsmelding

Resultat Holmsbu Vel, Slippen og totalt

Regnskap Skulpturparken

Regnskap Jente med måke

Revisjonsberetning

Budsjett Holmsbu Vel

Budsjett Holmsbu Vel + Slippen

Budsjett Slippen

Budsjett Skulpturparken


Kommuneplanen

Kommuneplanen arealdel

Kommuneplanens arealdel har vært til første gangs behandling,
og ligger nå ute på høring, med 4. juni som frist for innspill.

Se hele planen, tidsplan og relevant linker HER


Veier og trafikk

La Holmsbu leve

Vi har sendt nytt brev til våre politikere der vi igjen tar opp utfordringene
med trafikken gjennom Holmsbu og ut til Rødtangen, og behovet for ny vei.

Brevet i PDF-format


Lotteri

Måkejenta - Agnes Volent - modell

Vårt lotteri er nå i gang, med en modell av statuen Måkejenta som gevinst
Den er ca. 45 cm høy, og er den Agnes Volent brukte under produksjonen.

Modellen er utstilt i Holmsbu Handel, og der finner dere også loddboken.

Loddene koster kr. 100,- og betales med VIPPS til 710034, eller med overføring til konto 1506.69.56765.

Skriv opp navn og telefon-nummer i loddboken,
eller gi beskjed til Ellen Gullerud på mobil: 482 01 500 / E-post: gulliss@online.no


Avdukingsseremoni

Avdukings-seremoni

Kunstgruppa i Holmsbu Vel avduket sin skulptur nr 2 lørdag 21. august kl 14.00.
Seremonien foregikk ved Bruddet (Servicebygget)

Bilder ligger på vår Facebook-side, og 3 video-opptak ligger i spilleliste på YouTube.


Utbygging på Rødtangen (2)

La Holmsbu leve

Vi inviterer til folkemøte på Badehotellet mandag 30. August - kl 19.00.
Der er politikere invitert, og vi oppfordrer alle til å stille dem spørsmål.
Det er viktig at mange stiller.

Og lørdag 17. juli arrangerer vi en gå-sakte-aksjon i Holmsbu sentrum, med start kl. 14.00
Vi skal gå over fotgjengerfeltene, fram og tilbake så lenge vi orker.
Alle oppfordres til å lage en plakat/skilt hvor det kan stå:
"La Holmsbu leve", eller "Vi krever ny vei til Rødtangen".


Utbygging på Rødtangen

Utbygging på Rødtangen

Oppdatert:
4. juni sendte vi et brev til politikerne med en sterk anmonding om å utsette behandlingen av saken i påvente av en nødvendig utredning av trafikksituasjonen og behovet for ny vei.

Vårt brev til politikerne 4. juni 2021 (pdf)

Asker kommune vurderer å godkjenne planer om bygging av 22 helårsboliger og 41 hytter på Rødtangen. Dette er i tillegg til fra tidligere planlagte 125 boliger og fritidsboliger. Til sammen er det en plan for 250 hytter og boliger.

Tidliger har alle politikere i Hurum og Asker lovet at det ikke skal bygges noe av betydning på Rødtangen uten at det først bygges ny veitrase dit. Det vil si at all trafikk skal gå utenom Holmsbu sentrum. Det har tidligere blitt lagt fram flere forslag til veitraseer, kommunen og Holmsbu Vel har vært enig om den beste løsningen.
Ved å legge saken om utbygging frem for politikere, har vi fått to svar. Et fra Martin Berthilsen SV, som sier at SV står ved sitt løfte, og et fra AP´s Ivar Granum, som sier at de mest sannsynlig vil slutte seg til forslaget. Vi oppfatter dette som løftebrudd, et rent svik mot innbyggerne i Holmsbu.

Saken skal legges frem i formannskapsmøte 8. Juni og i kommunestyremøte 15. Juni.

Vi kan bare forestille oss den økte trafikken i Holmsbu sentrum som en utbygging uten ny vei vil medføre. Ikke minst i anleggsperioden. Holmsbu sentrum og Støaveien er trange og trafikkfarlige nok som de er. Dette betyr nærmest en rasering av Holmsbu sentrum.
Vi i Holmsbu må stå sammen og reagere på politikere som ikke står ved løftene sine. Vil vil lage underskriftskampanjer og annet for å gjøre det vi kan for å hindre denne utbyggingen. Det er viktig å påpeke at Holmsbu Vel har vært positive til utbygging, men da under forutsetning av ny vei. Om nødvendig lenker vi oss fast.

Bli gjerne med i vår "aksjonsgruppe" på Facebook.

Relevante dokumenter:

Foreslått utbygging på Rødtangen (pdf)

Fra årsmøtet i Holmsbu Vel - 2017 (pdf)

Høringssvar fra Holmsbu Vel - 2019 (pdf)

Ellen Gullerud
Styreleder i Holmsbu Vel


Hjertestartere i Holmsbu

Hjertestarter på Privaten Café
(Foto: RHA/Per D. Zaring)

Takket være damene i Holmsbu og Rødtangen Røde Kors har vi nå hele to hjertestartere i Holmsbu.
Den første befinner seg inne på Café Juno, mens den andre og nye henger ute på Privaten Café,
og er dermed lett tilgjengelig hele døgnet.
Vi håpe vel alle at det blir minst mulig bruk for dem, men i gitte situasjoner kan det være
livreddende å vite hvor de befinner seg, så informer gjerne familie, venner og bekjente.


BiblioBua

BiblioBua - Byttebok i Holmsbu

Nyeste tilskudd til lokalmiljøet finner dere nå i den gamle "telefonbua" på torget.
Her finner dere nå et velfylt bokskap med "byttebøker" - sett inn en bok og lån med deg en annen.

Og trenger du lesestoff til en kort eller lang busstur, en avslappet stund på nærmeste benk eller en tur på stranda finner du sikkert noe som kan passe.

Tilbudet har fått navnet BiblioBua, og vi håper noen kan tenke seg å hjelpe til med å lage et fint skilt, og da gjerne noe som passer inn med Holmsbuskiltet som allerede er på plass.

Og skulle noen ha en passende stol og/eller et lite bord til overs tar vi gjerne i mot det også. (ting som tåler å stå utendørs).

Til slutt håper vi alle tar hensyn og bidrar til å holde det ryddig, slik at dette fortsetter å være et positivt tilskudd.


Brannvern

Brannhydrant i Holmsbu

I løpet av fjoråret ble brannvernet i Holmsbu forbedret ved montering av flere hydranter.
Hittil finnes de i Thomasløkka, Bugta og Storgata (utenfor Brdr. Jensen).

Dette kom som resultat av et eget prosjekt i kommunen, kombinert med påtrykk fra Holmsbu vel.


Grasrotandelen

Holmsbu Vel er registrert som "Grasrotmottaker" hos Norsk Tipping, så hvis du har lyst til å bidra med å øke vårt tilskudd fra samme selskap kan du enkelt gjøre dette uansett om du spiller på mobil, på nett eller hos kommisjonær. Vårt Grasrotnummer/foretaksnummer som må benyttes er: 888872302


Vis hensyn!


Vis hensyn